GINOP-2.1.7 Biomassza tüzelési melléktermékek innovatív teljes körű újrahasznosítása az építőipar és a környezetipar területén az AGROGEO Kft. -nél

Adattár-1: elvárt összetétel a növényi eredetű biomassza hamu hasznosításához

Adattár-2  forgalomba hozatali engedéllyel rendelkező, biomassza hamu alapú termésnövelő készítmények (Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, 2019)

Adattár-3: Környezetipari hasznosítás

Alapadatok

Pályázó neve:

AGROGEO Agrárfejlesztő-Földtani-Fővállalkozó Korlátolt Felelősségü Társaság

Projekt megnevezése:

Biomassza tüzelési melléktermékek innovatív teljes körű újrahasznosítása az építőipar és a környezetipar területén az AGROGEO Kft. -nél

OP név:

GINOP - Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program

Pályázati kiírás megnevezése:

GINOP-2.1.7-15 - Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés

Projekt helyszíne (régió):

Dél-Alföld

Projekt helyszíne (megye):

Bács-Kiskun

Projekt helyszíne (település):

Kecskemét

Megítélt összeg:

11 257 232 .- HUF

Támogatás aránya:

60 %

Támogatási döntés dátuma:

2017.06.28

Forrás:

ERFA

Ország:

Magyarország

Beavatkozási kategória:

 

Uniós társfinanszírozási ráta:

60,3700294963 - ERFA

Projekt összköltség:

18 647 054 .- HUF

A projekt indítása

2017. augusztus 1.

A projekt befejezése

2019. július 31.

 

A projekt összefoglalása:

Jelen projektben célunk egy a világviszonylatban egyedülálló innovatív technológia, mint prototípus kifejlesztése a biomassza tüzelésből származó melléktermékek környezetipari és építőipari hasznosítására.

Az Európai Parlament „Biomass for electricity and heating Opportunities and challenges” című 2015 évi szeptemberi tájékoztatója alapján megállapítható, hogy a megújuló energia-hasznosításon belül a fa-biomassza részaránya eléri a 46 %-ot. Az Unió által előirányzott fásszárú biomassza hasznosításának mennyisége 2020-ra 250, 2030-ra 360 millió köbmétert tesz ki erőművekre vonatkoztatva. A fásszárú biomassza eltüzeléséből visszamaradó hamu és pernye mennyisége mintegy a kiindulási alapanyag mennyiségére vonatkoztatva mintegy 1-8 %-ot jelent, melynek teljes körű újrahasznosítása az egész világon megoldatlan maradt a mai napig.

A projektben kifejlesztésre kerülő innovatív technológia teljes körű megoldást kínál a biomassza tüzelési melléktermékek újrahasznosítására:

  • Környezetipari, hulladékgazdálkodási hasznosítás a magas széntartalmú rostély vagy fluid ágyas biomassza pernye újrahasznosításával: kis szárazanyag tartalmú, jelentős fertőzőképességgel rendelkező biológiailag lebomló hulladékok konzisztenciájának javítása, szagemissziójának visszaszorítása biológiai hulladékstabilizációs vizsgálatok elvégzésével,
  • Cementhelyettesítés, építőipari hasznosítás: az elektrofiltereken leválasztott hamu felhasználásával, beton burkolatok élettartamának, mechanikai tulajdonságainak javítása stabilizációs vizsgálat elvégzésével.

A projekt eredményei:

1 db. innovatív komplex technológia know how a biomassza tüzelési melléktermékek építőipari és környezetipari hasznosítására, amelyhez a következő hatékonyságot igazoló technológiai elemek kapcsolódnak:

- Biológiailag lebomló szerves hulladékok stabilizálása: 16/2002. (IV. 10.) EüM rendelet alapján a biomassza tüzelési melléktermékből nyert stabilizáló hatású készítmény alkalmasságának igazolása akkreditált fizikai-kémiai vizsgálatokkal a biohulladékok szagemissziójának csökkentése, konzisztenciájának javítása érdekében.

- Cementhelyettesítés, kiemelkedő minőségű száraz és öntött beton termékek előállítása a 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet alapján a biomassza tüzelési melléktermékek alkalmasságának igazolása akkreditált mechanikai-szilárdsági vizsgálatokkal hidraulikus kötőanyagként, cement helyettesítése céljából.