AGK Megújuló Energetikai, Biotechnológiai és Környezettechnológiai Klaszter

Általános elvek és célok

Az AGK Megújuló Energetikai, Biotechnológiai és Környezettechnológiai Klaszter (a továbbiakban: Klaszter) olyan természetes és jogi személyek valamint gazdasági társaságok és non-profit intézmények alulról építkező, önszerveződő hálózata, akik profit-orientált vagy non-profit alapon a megújuló energiával, a hulladékkezelési és hulladékhasznosítási technológiákkal, az agrár- és ipari-környezetgazdálkodás technológia fejlesztésével, forgalmazásával, és általánosságban is a környezettudatos fenntartható fejlődéshez kapcsolódó termékekkel és szolgáltatásokkal foglalkoznak vagy ahhoz köthető tevékenységet végeznek. A Klaszter egyenrangú klasztertagok együttműködő és egymásban bízó tömörülése.

A Klaszter célja:

 • a vállalkozások innovációs teljesítményének fokozása, illetve meglévő együttműködésük hatékonyságának növelése,
 • a Klasztertagok gazdasági potenciáljának emelése a tagságon keresztül.

A Klaszter alaptevékenységei:

 • Hazai és nemzetközi K + F tevékenység rendszerszintű támogatása, szervezése.
 • A Klaszter tagok közötti információáramlást elősegítő adatbázis kialakítása.
 • A Klaszteren belül meglévő igények és képességek hatékony közvetítése az együttműködési hálózaton belül és kívül.
 • A fejlett környezettudatos technológiák fejlesztésére és alkalmazására irányuló oktatási, képzési igények felmérése, ezek kielégítésére célirányos képzések koordinálása tréning/oktatás szervezése.
 • Magyarország egész területén, de elsősorban a Dél-alföldi régióban megújuló energiatermelés és hulladékkezelési technológiákat, módszereket bemutató helyek létesítése, működtetése
 • Együttműködés kialakítása, magyarországi és nemzetközi társ-Klaszterekkel, vagy más jogalanyokkal.
 • A Klaszter érdekeinek képviselete a kormányzati, önkormányzati, és egyéb állami és civil szervezetekkel történő kommunikáció során, hatékony együttműködés kialakítása a szakmai tevékenység minél gördülékenyebb biztosítása érdekében. Szabályozási és szakmapolitikai kérdések vitára bocsátása és amennyiben szükséges, közös álláspont kialakítása a Klaszteren belül.
 • A Klaszter szakmai profiljának megfelelő piac- és exportképes termékek fejlesztése közös projektek kialakításával, ezek piaci bevezetésének és értékesítésének elősegítése.

 

Miért érdemes az AGK Klaszter tagjává válni?

 • a klaszter tagjai részére több és jobb piaci lehetőség áll rendelkezésre,
 • a klaszter tagoknak lehetőségük nyílik külföldi társklaszterek piacán a megjelenés,
 • a klaszter a tagjai részére pályázatíró-figyelőszolgáltatást nyújt,
 • a klaszter a tagjai részére jogi pénzügyi szolgáltatást nyújt,
 • a klaszter a tagjai részére projekteket generál,
 • a klaszter a tagjai részére piackutatást végez,
 • a klaszter a tagjai részére hírlevelet küld a piaci, jogi, gazdasági aktualitásokról,
 • a klaszter a tagjai részére megjelenést biztosít a klaszter honlapján,
 • a klaszter a tagjainak konferenciákat, kiállításokat, képzéseket szervez,
 • a klaszter a tagjait menedzseli.