A Baross Gábor projekt eredményei

A projekt új piacorientált eredményeit a következők szerint részletezzük:

Részfeladat sorszáma

Részfeladat megnevezése

Létrejött további új eredmények

1.

A szakterülethez kapcsolódó folyóiratok beszerzése

Új hiánypótló ismeretanyag megszerzésével komposzt alapú közegek takaróanyagként történő innovatív alkalmazásának elindítása nyitott prizmás komposztálási technológiákban.

2.

A környezetvédelmi technológiák komplex csomagként történő értékesítésének megalapozása, ill. a technológiák együttes bemutatására alkalmas referencia üzem létesítésének megalapozása

Referencia telep megvalósítása egy innovatív regionális hulladékkezelési központban a Dél-Alföldi régióban.

3.

Az olaj remediációs eljárás továbbfejlesztéséhez technológiai tanácsadás igénybevétele

Újgenerációs detoxifikáló hatású engedélyezett mikrobiológiai készítmények alkalmazása a remediációs technológiában.

4.

Értékesítési modell-rendszer kidolgozásának megalapozása a technológiai csomag piacképességének fokozása érdekében

Növényolajipari és bionenergetikai melléktermékek takarmányozási célú hasznosításának elindítása a Dél-Alföldi régióban kiemelten jegyzett pecsenye pulyka előneveléssel és utóneveléssel foglalkozó innovatív kisvállalkozásnál a korszerű trágyakezelés megvalósításával egybekötve.

5.

Az olaj remediációs eljárás továbbfejlesztéséhez kapcsolódóan termelékenységi tanácsadás igénybevétele

Kontrollált, ellenőrzött minőségű komposztok szerves bázisű melléktermékek bioaktivátorként történő alkalmazása prizmás-bioágyas remediációs rendszerekben.

6.

A továbbfejlesztett olaj remediációs eljáráshoz szellemi tulajdonvédelmi tanácsadási szolgáltatás igénybevétele

Védjegy bejegyeztetés , igénypontok szűkítésének előkészítése a remediációs eljárás piacképességének növelése érdekében.

7.

A Kft. már szabadalmaztatott

környezetvédelmi technológiáinak beregisztrálása hazai és nemzetközi technológiaközvetítés

sel foglalkozó adatbázisokba

Technológiák beregisztrálása az egyik legnagyobb USA-beli technológiai transzfer adatbázisba: yet2.com TechPak

8.

A környezetvédelmi-technológiai komplex csomag piacképességének fokozása érdekében TT hálózatok felkutatása, új ajánlati profilok elkészítése és menedzselése

Publikálás az alábbi hálózatokban:

  • Enterprise Europe Network,
  • APCCT,
  • JETRO TTPP,
  • TYNAX,
  • IP NET.

9.

A komplex technológiai csomag ipari szektorhoz történő kapcsolódásának megalapozása

Részvétel a 2009-ben Potsdamban megrendezett Green Ventures környezetvédelmi partnertalálkozón

10.

Az „Ökotech 2009”-en való kiállítás helyett

Az Ökoindustria kiállításon részvétel

Új üzleti partner kapcsolat generálása a környezetvédelmi technológiák piaci versenyképességének növelése érdekében új döntést támogató informatikai alapú módszer-együttes fejlesztése

11.

Az Agro+MASHexpon való kiállítás

Minősített komposztok, a biomassza energetikai hasznosításából származó melléktermékek korszerű hasznosítása fásszárú és lágyszárú energianövény termesztési rendszerekben, hígtrágyák korszerű tárolása zárt innovatív rendszerekben

 

A projekt eredményeinek közérthető rövid összefoglalója


Az Agrogeo Kft. 2009. május 1-én indította el jelen projektet azzal a céllal, hogy elősegítse a  technológiai csomaghoz tartozó 7 környezetvédelmi eljárás széleskörű népszerűsítését, hasznosítását, értékesítését az agrár-környezetvédelem, környezetipar területén: A technológiai csomagba foglalt valamennyi környezetvédelmi eljárás 2009. május 1. előtt már magyar elsőbbséggel rendelkezett a Magyar Szabadalmi Hivatalnál, ugyanakkor a versenyképesség növeléséhez a pályázó a projekt indítását megelőzően nem rendelkezett megfelelő minőségű tudás-, technológia-transzfer háttérrel, melyet a Baross Gábor programban külső szolgáltatóktól vett igénybe.


Az Agrogeo Kft. a Baross Gábor projektben a következő célokat tartotta számon:

  •  a komplex technológiai csomag részét képező környezetvédelmi technológiák bemutatására alkalmas oktatási és képzési funkcióval rendelkező referencia üzem műszaki megvalósíthatóságának megalapozása;
  •   a komplex technológiai csomag piaci versenyképességének növelése érdekében értékesítési modell-rendszer kidolgozása;
  •   a komplex technológiai csomag részét képező technológiák kiajánlása hazai és nemzetközi adatbázisok és TT hálózatok igénybevételével, valamint partner kapcsolatok generálása.
  •   a technológiai csomagban kiemelt szerepet betöltő „szénhidrogénnel szennyezett hulladékok, talajok mentesítése, és ártalmatlanítása (továbbiakban: olaj remediációs eljárás)” nevű eljárás továbbfejlesztése érdekében tudás-transzfer tevékenységek megvalósítása.

Első lépésben a pályázó kiemelten jegyzett folyóiratok: Journal of Environmental Quality, Környezetvédelem, Gyakorlati Agrofórum beszerzésével hiánypótló ismeretanyaghoz jutott az agrár-környezetvédelem és a környezetipar területén a technológiák továbbfejlesztéséhez, valamint a hazai és EU szintű  jogszabályi háttér követéséhez. A pályázó a projekt teljes futamideje alatt törekedett a technológiák minél szélesebb körű népszerűsítésére, ennek érdekében kiállítóként vett részt 2009-ben az Ökoindustria szakkiállításon, 2010. januárban pedig az AGRO+MASHEXPO-n. Továbbá a pályázó a technológiai csomag eljárásait nemzetközi technológia-transzfer adatbázisokban széleskörűen publikálta. Az Agrogeo Kft. a 7 környezetvédelmi eljárás versenyképességének növelése és struktúráltságának javítása érdekében 3-féle értékesítési csomagot dolgozott ki a hozzájuk kapcsolódó egyedi referencia üzemek megvalósításával egybekötve. A pályázó a projektben fontos szerepet szánt az olajremediációs eljárás továbbfejlesztésének, melynek keretében műszaki-technológiai, termelékenységi, iparjogvédelmi tanácsadási szolgáltatás igénybe vételével valósított meg:

- új komposzt alapú kontrollált biostimulátorok alkalmazása,
- új felületaktív anyagok bevonása az ex situ remediációs folyamatba,
- komplex aktivitású mikroba konzorciumok alkalmazása és gazdaságos előállítása nem steril fermentációs technológiával.