Granofarm szakmai nap Helvécián

2019.04.05.

A szakmai nap témája:

Korszerű szervesanyag utánpótló anyagok alkalmazása a Duna–Tisza Közi Homokhátságon

Napjaink egyik legnagyobb kihívása a klímaváltozáshoz alkalmazkodó növénytermesztés technológiák kifejlesztése és hasznosítása, melyek egyik legfontosabb eleme a szervesanyag utánpótlás a vízháztartás, tápanyag szolgáltatás javítása tápanyag kimosódás csökkentésével hasznos mikrobacsoportok talajba juttatásával.
Kecskemét és térsége különösen kitett a klímaváltozásnak a szélsőséges hőmérséklet ingadozás és csapadékeloszlás mellett a csekély aggregátum stabilitású homoktalajnak köszönhetően.

Magyarország biomassza alapú gazdasági potenciálja magában foglalja jelentős mennyiségben azokat a mezőgazdasági, élelmiszeripari, erdészeti hulladékokat, melyekből magas hozzáadott értékű főtermék állítható elő. Hazánkban a mezőgazdasági biogáz üzemi fermentor iszapok egy adott térségben koncentráltan nagy mennyiségben keletkeznek, harmonikus tápelem összetételük, tetemes szervesanyag tartalmuknak köszönhetően kiváló talajtrágyának és talajjavító anyagnak minősülnek.

2018-ban az Agrogeo Kft. azzal a céllal hozta létre a GRANOFARM csoportot, hogy a korszerű szerves talajtrágyák alkalmazását növénykultúrák termesztéstechnológiai és agrotechnikai sajátságaihoz igazítsa a gazdaságos termésszint elérése érdekében, költséghatékony formában.

A GRANOFARM csoport tagjai: Agrogeo Kft (KKV), NAIK Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ, Kósa Ferenc László (szaktanácsadó), Czakó Szabolcs (gazdálkodó), Kalmár Ferenc (fiatal gazda), Sági Márk (fiatal gazda).

 

A rendezvény házigazdája

A rendezvény házigazdája a Csóka-Erdő Kft, amely egy valódi homokhátsági mintagazdaság. A társaság által hasznosított területek folyamatosan változtak az évek során ezzel egy időben a tevékenységi körök is bővültek. Jelenleg a társaság közel 4ha szőlővel, 5ha gyeppel és 9ha szántóval gazdálkodik, valamint kapcsolódóan juhtenyésztéssel s foglalkozik.

 

Előadások

  • Helvécia Polgármesterének köszöntője
  • A Csóka-Erdő Kft. bemutatása – dr. Mészáros István
  • A térségben gazdálkodók által alkalmazott szervesanyag utánpótlási módszerek, eljárások – Kósa Ferenc László
  • Az Aufwind Schmack Első Biogáz Kft. szarvasi üzemének bemutatása, új fejlesztési irányok  - Hiller Péter ügyvezető
  • A GRANOFARM csoport bemutatása, kihívások és megoldások a szervesanyag utánpótlás területén – Szolnoky Tamás projektvezető, Bácskai István osztályvezető NAIK Mezőgazdasági Gépesítési Intézet
  • Professzionális termesztéstechnológiák és a szervesanyag utánpótlás különös kapcsolata – Tóth Gábor szaktanácsadó, okleveles kertészmérnök
  • Gépesítés, precíziós technológák alkalmazása a szervesanyag utánpótlásban – Papp Jenő Két-Kata Kft.

Gyakorlati bemutató a Csóka soron

  • szőlőültetvény fenntartó szerves trágyázása,
  • lucerna felújítása, fejtrágyázása

A programot a "csókasori módra elkészített bográcsos ebéd" zárta.

 

Eredeti meghívó letöltése