WATERAGRI

wateragri.png

WATER RETENTION AND NUTRIENT RECYCLING IN SOILS AND STREAMS FOR IMPROVED AGRICULTURAL PRODUCTION

WATERAGRI kutatási és innovációs projekt

A WATERAGRI kutatási és innovációs projekt a Horizont 2020 program támogatásával valósul meg, 12 országból 23 tag vesz részt, a konzorciumot a Lund Egyetem vezeti.

A projekt középpontjában áll a napjainkat meghatározó: az időszakosan megjelenő többlet víz és vízhiány fenntartható kezelése a gazdálkodói közösségek igényeinek figyelembe vételével.

A legfőbb célok közé soroljuk a tradicionális öntözési és drain-technológiák továbbfejlesztését.

A kutatás-fejlesztés középpontjában a vízgazdálkodás korszerűsítése, a vízvisszatartás, a tápanyagok jobb megőrzése áll. A projektben fenntartható technológiák: természetes víztározási technológiák, víz és tápanyag visszatartást támogató és szolgáló talajkondicionáló és talajjavító anyagok rendszer szintű vizsgálata valósul meg a potenciális érintettek: gazdálkodók, szaktanácsadók, szakmai és szakmaközi szervezetek, kutatóhelyek bevonásával.

Az Agrogeo Kft. két fő tevékenységben vállalt szerepet:

  • egyrészt a projekt céljainak és fókuszterületének megfelelően: az érintettek elemzése és bevonása,
  • másrészt vizsgálja és értékeli a hazai EIP AGRI innovációs operatív csoportokban részvevő 5 kisgazdaság fenntarthatóságát és költség struktúráját.